2023. október 27-én az Öregdiákok Baráti Körének őszi találkozóján az iskola egykori diákjának,
Simon Istvánnak a tiszteletére szobrot avatott a tagság.
A háromszoros József Attila-díjas, Kossuth-díjas költő érdemeit és munkásságát kívánta méltatni
Kaiser Mihály, az ÖDBK elnöke azzal, hogy Simon Istvánt ábrázoló szobrot adományozott a
gimnáziumnak. Az emlékmű Turi Török Tibor Podmaniczky-díjas szobrászművész alkotása, a
talapzatot a szintén Podmaniczky-díjas Sándor Jenő kőfaragó mester készítette.
Az emlékművet az iskola belső udvarán, szép környezetben avattuk fel. Az ünnepségen dr. Tölgyesi
József beszélt Simon István életéről, munkásságáról, majd Holczer Ferenc szavalta el Simon István Azt
a dalt keresem című versét. A szobor leleplezése után Turi Török Tibor mesélt arról, hogy hogyan
készült a szobor, milyen kötődése van szobrászként az alkotásaihoz, majd Kaiser Mihállyal és Szeidlné
Lakos Éva intézményvezetővel koszorút helyeztek el az emlékművön.
Az intézmény köszönetét fejezi ki az adományozónak a szoborért, amiért nem lehet elég hálás, hiszen
nagy értékkel gazdagodott az iskola az egykori volt diákra való tiszteletteljes emlékezés során.