Programok

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola
Kollégiumi munkaterv

 

Személyi feltételek:
Kollégiumi nevelők: Soós Eszter (munkaközösség-vezető), Bácskay László, Bertalan Ákos

Helyzetelemzés:

A kollégium a Pedagógiai Programjában kitűzött célokat és feladatokat a tanév során a gyerekek igényeihez igazodva, a kollégium nevelőtanárainak, a gimnázium pedagógusainak, valamint külső szakembereknek a segítségével kívánja megvalósítani.

Nevelőmunkánk fő célja, hogy tanulóink a kollégiumban kellemes, otthonos környezetben tanulhassanak, szórakozhassanak és pihenhessenek.

Törekszünk arra, hogy a kollégisták személyiségét észrevétlenül pozitívan formáljuk, fejlesszük. Az elfogadott társadalmi és erkölcsi értékeket elmélyítsük, kötelességtudatukat növeljük, a munka és a tudás megbecsülésére neveljünk.

A kollégiumi élet során sajátos, egyéni nevelési módszerekkel érjük el, motiváljuk tanulóinkat, hogy aktívan vegyenek részt a kollégium életében.

Igyekszünk elérni, hogy a tanulók rendszeresen tanuljanak.

Feladatunk, hogy

– tanulóinkat humánus, biztonságos, szeretetteljes légkörben neveljük,

– személyiségüket fejlesszük, képességeiknek és érdeklődésüknek megfelelően tehetségüket kibontakoztassuk,

– iskolai tanulmányaikat segítsük,

– önképzési, sportolási, művelődési lehetőségüket biztosítsuk,

– öntevékenységüket, együttműködési készségeiket, önállóságukat és felelősségtudatukat fejlesszük.

Fontos, hogy valamennyi kollégista érezze, hogy nevelőik nyitottak irántuk, és a diákok személyes problémáik megoldásában segítséget várhatnak tőlük. Fontosnak tartjuk, hogy a nevelők az intim beszélgetések során tudomásukra jutott titkot vagy titkokat diszkréten kezeljék.

Nevelőtanáraink napi kapcsolatot alakítanak ki a tanulók osztályfőnökeivel, hogy közösen azonos módon tudjuk alakítani, nevelni a tanulók személyiségét.

Első hetek feladata: az ismerkedés, ki, hol, milyen szinten tart a közösségi együttélés szabályainak ismeretében. Különös figyelmet fordítunk a kilencedik évfolyamos tanulóinkra. Minden nevelőtanár igyekszik megismerni a csoport otthoni, családi helyzetét is. A tanulók megismerésekor „felmérjük” tanulási képességeiket is, hogy minél előbb segíteni tudjunk azoknak, akiknek hiányosságaik vannak az önálló tanulásban.

A helyzetfelmérések után csoportfoglalkozásokon, illetve egyéni beszélgetésekkel próbáljuk kialakítani a kollégiumi tanulás, illetve a kollégiumi élet jó és egyre jobb feltételeit.

A kollégium éves munkaterve a következőképpen alakul:

Szeptember 1. Beköltözés, házirend ismertetése

Szeptember:

 • Év eleji szervezési feladatok, a DÖK kollégiumi képviselőjének kijelölése
 • Ismerkedési délután
 • Faliújság szerkesztése
 • Szobák dekorálása
 • Napi időbeosztás, napirend
 • Tanulói képességfelmérés, tanulópárok kialakítása
 • Tematikus foglalkozások

Október:

 • Nemzeti ünnepeink
 • Jeles napok: Az aradi vértanúkra emlékezünk
 • Mentálhigiénés előadás – előadó: Illés Ibolya iskolai védőnő
 • Halloween parti
 • Tehetséggondozás
 • Hiányosságok pótlása, felzárkóztatás
 • Tematikus foglalkozások

 

November:

 • Őszi túra
 • Nyelvi hét
 • Nyílt nap
 • Tehetséggondozás
 • Hiányosságok pótlása, felzárkóztatás
 • Kreatív foglalkozás
 • Tematikus foglalkozások

 

December:

 • Készülődés az ünnepekre, a kollégium díszítése
 • Mikulás ünnepség
 • Kollégiumfestés
 • A Mikulásgyárnak szánt ajándékok összegyűjtése és postára adása
 • Tehetséggondozás
 • Hiányosságok pótlása, felzárkóztatás
 • Tematikus foglalkozások
 • Karácsonyi ünnepség

 

Január:

 • Vallási ünnepek, szokások
 • Szabadidős programok – korcsolyázás, kollégium festés
 • Jeles ünnepek: A magyar kultúra napja
 • A félévi eredmények értékelése, célkitűzések a második félévre
 • Tehetséggondozás
 • Hiányosságok pótlása, felzárkóztatás
 • Tematikus foglalkozások

 

Február:

 • Önismereti előadás
 • Tehetséggondozás
 • Hiányosságok pótlása, felzárkóztatás
 • Tematikus foglalkozások

 

Március:

 • Jeles napok: Az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra emlékezünk
 • A víz világnapja: vetélkedő
 • Tehetséggondozás
 • Hiányosságok pótlása, felzárkóztatás
 • Tematikus foglalkozások

 

Április:

 • Kollégium dekorációja
 • A föld napja – tavaszi túra
 • Tehetséggondozás
 • Hiányosságok pótlása, felzárkóztatás
 • Tematikus foglalkozások

 

Május:

 • Kiállítás látogatása
 • Jeles napok – Anyák napja
 • Szabadidős programok – sportvetélkedő
 • Túra
 • Tehetséggondozás
 • Hiányosságok pótlása, felzárkóztatás
 • Tematikus foglalkozások

 

Június:

 • Környezetvédelmi világnap – vetélkedő
 • Tehetséggondozás
 • Hiányosságok pótlása, felzárkóztatás
 • Tematikus foglalkozások
 • Éves munka értékelése