Kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa iskolánkat alapítványainkon keresztül!

>ALAPÍTVÁNYOK<

2023-2024. tanév főbb eseményei

2023.09.01.  
Tanévnyitó ünnepély, tankönyvosztás

Őszi szünet:
2023. október 30-
2023. november 5.

Téli szünet:
2023. december 22 –
2024. január 7.

Tavaszi szünet:
2024. március 28 –
2024. április 7.

2024.01. 19.
I. félév vége

2024. 01. 09-2024.05.10.
NETFIT mérések

2024.03.04-2024.06.03.
Kompetenciamérések

2024.05.03.
Utolsó tanítási nap a végzős évfolyamon

Érettségi vizsgák:

írásbelik
2024. 05. 06-tól

emelt szintű szóbelik
2024.06.05-12.

középszintű szóbelik
2024.06.17-204.07.03.

2024.06.21.
Utolsó tanítási nap

Dolgozók

Tanárok NÉVSORA: 

NÉV Beosztás Szak Fogadóóra 

Szeidlné Lakos Éva

intézményvezető matematika, orosz, számítástechnika

Szalai Edit

intézményvezető-helyettes matematika, kémia

Bácskay László

kollégiumi nevelő testnevelés, biológia

Bárány József

tanár digitális kultúra, biológia
Bertalan Ákos tanár
kollégiumi nevelő
testnevelés
Bíró Eszter tanár angol nyelv
Fekete László tanár angol nyelv, német nyelv
Ferenczi Gabriella informatikus könyvtáros

Forgács Márta
tanár ének-zene

Gellért-Tánczos Marina
tanár
osztályfőnök (10.A)
angol nyelv
Gerencsérné Bécsi Daniella tanár angol nyelv, történelem
Gombási Andrásné tanár
osztályfőnök (9.Ny)
magyar nyelv és irodalom, történelem
Káliné Szabó Hajnalka tanár
reálmunkaközösség-vezető,
osztályfőnök (9.C)
matematika, számítástechnika, technika
Kardos Lilla tanár
osztályfőnök (11.C)
földrajz, történelem
Kunoss Szabolcs tanár testnevelés, gyógytestnevelés
Ladányi Edit tanár német nyelv
Látó Marcell tanár
idegen nyelvi munkaközösség-vezető
angol nyelv
Nagy Emília tanár
osztályfőnök (12.C)
kollégiumi nevelő
angol nyelv, spanyol nyelv
Nagy Enikő tanár testnevelés
Nagy Krisztina tanár matematika, fizika
Némethné Tóth Mónika tanár
osztályfőnök (10.C)
DÖK patronáló tanár
magyar nyelv és irodalom
Simon Diána

tanár

osztályfőnök (9.A)

digitális kultúra, kémia

Sohár Márta
tanár német nyelv, matematika

Soós Eszter
kollégiumi munkaközösség-vezető szociálpedagógia

Szili Zoltán
tanár
osztályfőnöki munkaközösség-vezető,
osztályfőnök (11.A)
média, művészetek, dráma, Utazás és turizmus
Tobakné Bella Mária tanár

testnevelés, matematika,

gyógytestnevelés

Walter Katalin

tanár

humán-munkaközösség-vezető,

osztályfőnök (12.A)

magyar nyelv és irodalom, történelem

 

Óraadók, áttanítók:
Hegedüsné Tálos Veronika – német nyelv
Horváth Stefánia – művészetek

 

Nevelést- oktatást segítők:

Iskolatitkár: Kovácsné Fehér Mária

Laboráns, technikai munkaközösség-vezető: Benczik András

 

Technikai személyzet

IT-karbantartó (rendszergazda): Csizmazia Ferenc

Irodai adminisztrátor: Vörösné Laskay Mónika Szilvia

Portás: Guzmics Jenő

Karbantartó: Bártfai Tamás

Takarítók: Horváth Csabáné, Kálmán Szilvia, Pálfi Zsuzsanna, Szigeti Lászlóné