A sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium Öregdiákok Baráti Körének találkozója

Budapesten találkoztak gimnáziumunk öregdiákjai 2018. április 13-án a Budapest Szállóban. A mintegy 50 összegyűlt egykori diák már a szálló halljába lépve szeretettel üdvözölte egymást, de néha az a kérdés is elhangzott, „Te ki vagy? Nem ismersz meg?…”.

A találkozó hivatalos része Darnay László szavalatával kezdődött, ezzel idéztük meg az őszi összejövetel ünnepi hangulatát, ugyanis akkor ünnepelte a gimnázium fennállásának 160. évfordulóját. Ady Endre: Levél-féle Móricz Zsigmondhoz című versét adta elő akkor is, most is Darnay Laci.

Egyperces néma felállással emlékeztünk az egy év óta elhunyt diáktársainkra.

Dr. Bódis Károly /1943-ban érettségizett/

Tóti Magdolna /1953-ban érettségizett/

Rátosi Ernő /1950-ben érettségizett/

Dr. Csemba János /1960-ban érettségizett/

 

Varga Istvánné Bakos Margit a kör titkára köszöntötte a volt Kisfaludy-s diákokat, Szeidlné Lakos Éva igazgatónőt, Kaiser Mihályt, a kör elnökét, Végh Lászlót, Sümeg város polgármesterét, aki szintén öregdiák és Miller Lajos Kossuth-díjas operaénekest, akinek több iskolatársa is jelen volt a találkozón.

Már hagyományos programnak számít, hogy polgármester úr elmondja, hogy az elmúlt évben mi valósult meg a város tervei közül, és milyen fejlesztések várhatók a közeljövőben. Kiemelt helyet foglalt el a tanuszoda avatója, melyen részt vett Darnyi Tamás négyszeres olimpiai bajnok úszónk, ő adta át a sümegi gyerekek között rendezett úszóverseny helyezettjeinek járó érmeket. Veszprémi szinkronúszók bemutatója is színesítette a megnyitó ünnepséget. Beszélt polgármester úr a további sportlétesítmények kivitelezésének kezdéséről, az Európa szerte híres veszprémi kézilabda klubbal való együttműködésről, a szakiskola szeptemberi indulásáról, a Petőfi és Árpád utca fedett csatorna-kiépítésről, így a parkolóhelyek száma növekszik a városban. Közlekedésbiztonsági okokból is jelentős a centrumban a körforgalom megépítése. Folytatódik a Püspöki Palota és a vár eredeti állapotoknak megfelelő helyreállítása. A résztvevők nagy érdeklődéssel hallgatták polgármester urat, és kíváncsian lapozták a Sümeg és Vidéke városi folyóiratunk legutóbbi számait.

Kaiser Mihály elnök büszkén konferálta fel a „Fiatal tudósaink” címszó alatt előadó Dr.Weinhoffer Judit főorvost és Dr. Makkai Béla egyetemi tanszékvezetőt. Mindketten a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagjai. A doktornő először tartott körünkben előadást „A katonaegészségügy szerepe a rehabilitáció XX.századi fejlődésében” címmel. Lenyűgöző, közérthető előadása a különböző háborúkból /I. és II. vh. koreai, vietnami öböl-háború… / hazatért sérült hadifoglyok társadalmi és egészségügyi ellátásáról, társadalmi megítélésük pozitív változásairól és a végtagpótlások, égési sérülések gyógyításának fejlődéséről, a pszichés gondozás fontosságáról szólt. A mai egészségügyben, a civil ellátásban is a fenti célból indított kutatási eredményeket használják.

A másik előadó Dr. Makkai Béla „Múlt feltárás vagy kisajátítás? / A történész szerepe egy tragikus centenáriumon/ témában és mondanivalóban is csatlakozott, gyakran hivatkozott az első előadásra.

A határon túli magyarok érzés- és gondolatvilágát elevenítette fel a 20. századi magyar eseményekkel kapcsolatban. Kötelességünk a határon túli sajtó figyelemmel kísérése, a történész szerepe az események ok-okozati összefüggéseinek megvilágításán túl a történelmi szálak elvarrása, a sebek gyógyítása, és a gyász után munkához látni. Ő maga is folyamatosan tart előadásokat határon túli magyar egyetemeken, folyamatosan publikál könyveiben a fenti témákat elemző kutatásai eredményéről.

Szeidlné Lakos Éva igazgatónő a gimnázium jelenéről adott tájékoztatást, beszélt a megyei, országos versenyeredményekről, amiről a megújult honlapon folyamatosan tudunk tájékozódni. Nagyon sok munkát kell végezni a sikeres beiskolázásért, hogy a 240 körüli tanulólétszámot biztosítani tudják. El kell menni a környék általános iskoláiba, de több alkalommal is hívták a nyolcadikosokat és szüleiket olyan nyílt napokra, ami emlékezetes marad a résztvevőknek. Akik pedig már a Kisfaludy diákjai, azok számára a magas színvonalú tanórákon kívül a tanulók érdeklődési körének megfelelő rendezvényeken való részvételt, szakmai kirándulásoka, stb. biztosítani kell. A nyelvvizsgára való felkészítés is elsőrendű feladat, ma már nem csak középfokú, hanem felsőfokú nyelvvizsgát is tesznek a diákok.

A vegyes ügyek témakörében szólt a kör elnöke arról, hogy az őszi találkozón tiszteletbeli háromgenerációs tagokat köszöntöttünk /Darnay László és Hertelendy Zsuzsa/, a jelenlegi találkozón négygenerációs tagot is üdvözölhettünk / Gyulai Barnabás, anyukája Kántor Krisztina, az ő szülei Kántor Miklós és Csemba Mária, és a dédpapa Csemba János is gimnáziumunkban érettségizett!/  Dömötör Tímea – a gimnázium volt tanulója és most dolgozója – szintén háromgenerációs tag lesz.

Ezúton is kérjük, hogy akinek ilyen többgenerációs Kisfaludy-s diákságról van tudomása, jelezze!

Kaiser Mihály beszélt arról, hogy a könyvtár állományát ő maga és más öregdiák is bővítette, de e mellett egy Zenetár megalapozását is elkezdte a kuriózumnak számító hanganyagok mellett zeneeszközökkel is. Elérkezett az idő, hogy Miller Lajossal közösen létrehozzák a Miller Lajos emléktárat, és Kossuth–díjas operaénekesünk átadta igazgatónőnek az első CD-ket, sőt egy muzeális értékű bakelit lemezt is legjelentősebb opera-áriáival.

Emlékeztetett az elnök a tanulók számára alapított díjakra, az ének-zene és a sport kíván még felajánlásokat. András Ferenc Kossuth-díjas filmrendezőnk a tanévzáró ünnepségen adja át először Az év filmes diákja díjat. Idén Kaiser Mihálya a geográfus és az idegenvezető díjai mellett egy tehetséges, sokoldalú zenélő diák számára is ajánlott fel jutalmat.

Képpel illusztrált beszámoló hangzott el Kaiser Mihálytól, hogy nyáron Bándon a BÁNDI  ESTÉK sorozat egyikén Mádl Ferenc volt köztársasági elnök szobránál a sümegi öregdiákok egy emléktáblát helyeztek el, emlékeztetve, hogy Mádl Ferenc tiszteletbeli öregdiákunk. A rendezvényen megjelent Dalma asszony meghatottan fogadta a gesztust.

Szót ejtettünk Homér Hanna egykori igazgató személyéről. Emberségéről Miller Lajos is megemlékezett. Munkásságáról keveset tudunk, pedig dr. Növényi Zoltán, aki könyvet ír az igazgatónőről, tudományos munkásságáról, sok érdekességet összegyűjtött. Pl. tanított a híres földrajztudóssal, Princz Gyulával, tudományos munkát írt a magyar halászat földrajzáról, és a tapolcai gimnáziumot is ő szervezte meg. A könyv megjelenése után bemutatót tartunk.

Kaiser Mihály 10 éve elnöke a sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium Öregdiákok Baráti Körének, vannak további elképzelései, ezeket az őszi találkozón tárja a tagság elé.

Kötetlen, baráti beszélgetésekkel folytatódott, sok élménnyel gazdagodva zárult a találkozó.

 

Varga Istvánné Bakos Margit
ÖDBK titkár