Get Adobe Flash player

Tallózó

Az intézményben a területileg illetékes gyermekjogi képviselő:

Makara Melinda
Fogadóóra helye, időpontja: Veszprém, Kossuth u. 10. 2. emelet 218-as szoba, minden
Munkaidőben elérhető telefonszáma:
06-20-4899-621
hónap első hétfő 13-15 óra között
E-mail: makara.melinda@obdk.hu
A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ ORSZÁGOS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI, GYERMEKJOGI ÉS
DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MUNKATÁRSA, AZ INTÉZMÉNYTŐL FÜGGETLEN SZEMÉLY
A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az OBDK zöldszáma hívható: 06/80/620-055

 

 

 

Belépés

XIV. ORSZÁGOS LUBIK IMRE TROMBITAVERSENY

A verseny célja: A trombita tantárgy pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás.

A verseny fordulói: Iskolai, területi válogatók, országos döntő.

A verseny időpontja: 2017. november 17-19.

Rendező: Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 040175

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 2./a

Telefon/fax: 06-92-596-375

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Honlap: www.zegzene.sulinet.hu

 

 

Az országos döntő egyfordulós.

Korcsoportok:

I. korcsoport: 2006. szeptember 1-jén, illetve után,

II. korcsoport: 2004. szeptember 1-je és 2006. augusztus 31. között,

III. korcsoport: 2001. szeptember 1-je és 2004. augusztus 31. között,

IV. korcsoport: 1998. szeptember 1-je és 2001. augusztus 31. között,

V. korcsoport: 1995. szeptember 1-je és 1998. augusztus 31. között született tanulók.

A nevezés feltétele:

A versenyen csak az alapfokú művészeti iskolákkal tanulói jogviszonyban álló növendékek vehetnek részt.

Azok a tanulók nevezhetők, akik legalább egy évfolyam (osztály) követelményét teljesítették trombita hangszeren.

A nevezés akkor érvényes, ha a nevező az évfolyam (osztály) elvégzését igazoló bizonyítvány másolatát mellékeli a nevezési laphoz, melyet a területi válogatót rendező iskola részére kell elektronikus formában elküldeni.

A versenyen nem vehet részt olyan tanuló, aki jelenleg vagy korábban középfokú, vagy felsőfokú zenei tanulmányokat folytat(ott) az adott szakon.

ORSZÁGOS DÖNTŐ

Az országos döntő egyfordulós.

A verseny anyaga: Kötelező (kötelezően választható) és egy szabadon választott mű.

A verseny követelményei:

A nevezéskor leadott versenyanyagon a későbbiekben nem lehet változtatni.

A szabadon választott műnek stílusában és karakterében eltérőnek kell lennie a kötelező/kötelezőként választható zeneműtől!

A területi válogatón és az országos döntőn előadott szabadon választott mű lehet azonos.

A versenykiírásban az illető korcsoport területi válogatójára és országos döntőjére megadott kötelező, vagy kötele-zőként választható művek egyikét sem lehet szabadon választottként előadni a verseny során!

A műsoridő nem léphető túl, betartása kötelező! A szabadon választott mű időkeretének túllépése esetén a verseny-bizottságnak jogában áll annak előadását leállítani.

A versenyműsort kotta nélkül kell előadni!

A kötelező és szabadon választott művek jogtiszta kottáinak jegyzékét a nevezéskor pontosan meg kell adni.

A nevező köteles továbbá a verseny helyszínén a leadott jegyzék szerinti kottákat regisztráláskor bemutatni!

A döntő anyaga: Egy kötelező/kötelezőként választható zenemű a megadottak közül, továbbá egy szabadon választott mű.

A területi válogatók anyaga: Egy kötelező és egy szabadon választott mű.

 

I. korcsoport:

Területi válogató:

Kötelező mű:

G. Ph. Telemann: Allegretto (ismétléssel)

(Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola II/38. sz. Z.12657)

Egy szabadon választott mű:

Egy előadási darab, vagy egy zenemű egy vagy több tétele maximum 5 percben.

Országos döntő:

Egy kötelezően választható mű az alábbiak közül:

H. Purcell: Trombitaszó és ária.

(Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola I./150. sz. Z. 12485) vagy

Sugár Rezső: Dal és tánc.

(Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola II./5. sz. Z.12657)

Egy szabadon választott mű:

Egy előadási darab vagy egy zenemű egy vagy több tétele maximum 5 percben.

II. korcsoport:

Területi válogató:

Kötelező mű:

J. Haydn: Andante (ismétléssel).

(Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola III./70. sz. Z13492)

Egy szabadon választott mű:

Egy előadási darab vagy egy zenemű egy vagy több tétele tételei maximum 6 percben.

Országos döntő:

Egy kötelezően választható mű az alábbiak közül:

A. Vivaldi: Adagio et Allegro (ismétlés nélkül)

(Varasdy- Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola III./66. sz. Z. 13492) vagy

Székely Endre: Rondino

(Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola II./61.sz. Z.12657)

Egy szabadon választott mű:

Egy előadási darab vagy egy zenemű egy vagy több tétele maximum 6 percben.

III. korcsoport:

Területi válogató:

Kötelező mű:

A. Diabelli: Szonatina I. Andante cantabile és III. Rondo Allegro tétele (ismétlés nélkül)

(Varasdy-Orbán EMB Z.13271)

Egy szabadon választott mű:

Egy előadási darab vagy egy zenemű egy vagy több tétele maximum 8 percben.

Országos döntő:

Egy kötelezően választható mű az alábbiak közül:

Bogár István: Karaktervariációk egy magyar népdalra.

(AXA Music Pécs AXA- 1008 vagy Z. 15078) vagy

Francis Thomé: Fantaisie (www.imslp.org letölthető)

Egy szabadon választott mű:

Egy előadási darab vagy egy zenemű egy vagy több tétele maximum 8 percben.

 

IV. korcsoport:

Területi válogató:

Kötelező mű:

D. Cimarosa: F-dúr Concerto III-IV. tétel (a IV. tételben ismétlés nélkül).

(Sztán: 4 előadási darab FAM Zenei Kiadó 019)

Egy szabadon választott mű:

Egy előadási darab vagy egy zenemű egy vagy több tétele maximum 8 percben.

Országos döntő:

Egy kötelezően választható mű az alábbiak közül:

Philippe Gaubert: Cantabile et Scherzetto (www.imslp.org letölthető) vagy

Georges Hüe: Premier Solo (www.imslp.org letölthető)

Egy szabadon választott mű:

Egy előadási darab vagy egy zenemű egy vagy több tétele maximum 8 percben.

V. korcsoport:

Területi válogató:

Kötelező mű:

T. Albinoni: C-dúr Concert III-IV. tétel (ismétlés nélkül).

(Timofei Doksitzer-féle barokk gyűjteményből.)

Egy szabadon választott mű:

Egy előadási darab vagy egy zenemű egy, vagy több tétele maximum 8 percben.

Országos döntő:

Kötelező mű:

T. Albinoni: Esz-dúr Concert I.-II. tétel (ismétlés nélkül).

(Timofei Doksitzer-féle barokk gyűjteményből.)

Egy szabadon választott mű:

Egy előadási darab vagy egy zenemű egy vagy több tétele maximum 8 percben.

Értékelés a döntőn: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a versenyzők teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyzőknek a műsoruk bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont.

Értékelési szempontok: Hangszín, hangindítás, intonáció; ritmusjáték, tempóválasztás és tempótartás; artikuláció; stí-lus-tudatosság; dinamikai utasítások betartása, árnyalatokban gazdag megvalósítása; frazeálás; hangterjedelem és ál-lóképesség; technikai koordináció; szöveghűség; érzelmileg átélt művészi formálás.

A verseny díjai: A versenybizottság a döntőben korcsoportonként I., II., III. helyezést és különdíjakat adhat ki. A díjak megoszthatók, visszatarthatók. A bizottság döntése ellen fellebbezni nem lehet.

A nevezés az országos döntőre elektronikus úton a www.zegzene.sulinet.hu honlapon történik. A kitöltött nevezési lapot a bizonyítvány másolatával és a kottajegyzékkel együtt a fenti elérhetőségre kell eljuttatni elektronikus formá-ban 2017. október 19-éig.

A nevezési határidőt be kell tartani!

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról, valamint részvételének egyéb feltételeiről (szállás és étkezési költségek) a nevező intézmény gondoskodik.

Az országos döntő nevezési határideje: 2017. október 19.

 

TERÜLETI VÁLOGATÓK

A területi válogatók ideje: 2017. október 2-ától október 16-áig.

Az Oktatási Hivatal a területi válogatók rendezésével a következő intézményeket bízza meg:

 

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium, OM azonosító: 027425

7624 Pécs, Radnics u. 9. Honlap: www.pecsimuveszeti.hu

Terület: Baranya, Somogy és Tolna megye.

 

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium, OM azonosító: 200423

6722 Szeged, Tisza L. krt. 79-81. Honlap: www.konzi.u-szeged.hu

Terület: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye.

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola, OM azonosító: 031231

 

4024 Debrecen, Vár u. 1. Honlap: www.debrecenizenede.hu

Terület: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.

 

Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, OM azonosító: 039990

2120 Dunakeszi, Bem u. 27. Honlap: www.farkasferencami.hu

Terület: Fejér, Nógrád és Pest megye.

 

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola, OM azonosító: 039924

3300 Eger, Dobó tér 13. Honlap: www.egerzene.hu

Terület: Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye

 

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola, OM azonosító: 037167

8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Honlap: www.kisfaludy.hu

Terület: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye

 

Előkészítő szervező: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége

1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. Honlap: www.mzmsz.hu A verseny rendezője, lebonyolítója: Budapest XXIII. Kerületi Galambos János Zenei Alapfokú Művészeti Is-kola, OM azonosító: 040204 1239 Budapest, Grassalkovich u. 169. E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Terület: Budapest.

Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2017. szeptember 15-éig.

A nevezés módja: A nevezési lap a válogatót rendező intézmény/szervezet honlapjáról tölthető le. A kitöltött nevezési lapot a bizonyítvány másolatával és a kottajegyzékkel együtt a területi válogatót rendező iskola/előkészítő honlapján szereplő elérhetőségre kell eljuttatni elektronikus formában 2017. szeptember 15-éig.

A nevezési határidőt be kell tartani!

Alacsony nevezési létszám esetén (10 fő alatt) az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonja. Erről értesítést a nevezést befogadó rendező iskola küld.

A versenyen nevezési és részvételi díj nincs.

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról, valamint részvételének egyéb feltételeiről (pl. étkezési költségek) a nevező intézmény gondoskodik.

Értékelés a válogatókon: A 3 fős versenybizottság (két állandó taggal) előzetesen kialakított értékelési szempontok alapján, egymástól függetlenül, egyénileg értékeli a versenyzők teljesítményét. A versenybizottság elnöke és tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyzők műsorának bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont.

Értékelési szempontok: Hangszín, hangindítás, intonáció; ritmusjáték, tempóválasztás és tempótartás; artikuláció; stí-lus-tudatosság; dinamikai utasítások betartása, árnyalatokban gazdag megvalósítása; frazeálás; hangterjedelem és ál-lóképesség; technikai koordináció; szöveghűség; érzelmileg átélt művészi formálás.

A döntőbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntőt rendező iskola hatá-rozza meg.

Az országos versenyen résztvevő tanulók, illetve csoportok várható létszáma: 60 fő

Az országos döntő nevezési határideje: 2017. október 19.

Digitális napló

Projektjeink

 

Új Széchenyi terv

 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

 

 

ESZA

 A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.

 

 

 

Iskola a facebook-on

Kisfaludy- napok

Rendezvényünk támogatói:

OTP Bank Nyrt. , Hotel Kapitány Wellness, Flóri Virágsarok (Tér Anikó), Construct -  Ker. Kft, Polydekor, Darnay Kálmán Alapítvány, Szülői Szervezet, ÁB Aegon (Barcza Zoltán), Németh Óra-Ékszer, Sarvaly Zrt., Csepregi József vállalkozó, Sissy Fashion, Dekoltázs Kft., Vikória szépségszalon, Scotti udvarház, Magyar Posta, Raák Optika, Horváth Istvánné optika, Avantgárd Sportbolt, Vianni

Szabó Kerttechnika, Agrovilág, Írókéz, Zebra papírbolt, Fókusz, Semmelweis Gyógyszertár, Tip-top Divat, PSF Kft., Virágkuckó, Rita Szépségszalon, Schell, Heineken, Spar, Gasztro Betyár, Thirty’s Étterem, Huber Cukrászda, Tringli Szilveszterné ajándékbolt, Farkas Autósbolt, Cseh Károly-Italker, Euromédia, Schluss Autósbolt, Tutiparty, Farkas Béla, Tourinform-TDM, Videotéka, Oszkai Réka (Kamilla Kézművesbolt), Kustos Gabriella, Varga Kinga, Tóth Tamás, Idegennyelvi munkaközösség, Neuberger-Kovács Beáta, Kőbán Tamásné, Szabados Zsuzsanna, Bolla Sándor, Francia pékség, Czémán Imre, Darvastó Foglalkoztató Intézet, Bútor és Lakberendezési Diszkontáruház (Eőry Dénesné), Allianz Hungária (Molnár Judit), Nemes Húsbolt