Get Adobe Flash player

Tallózó

Az intézményben a területileg illetékes gyermekjogi képviselő:

Makara Melinda
Fogadóóra helye, időpontja: Veszprém, Kossuth u. 10. 2. emelet 218-as szoba, minden
Munkaidőben elérhető telefonszáma:
06-20-4899-621
hónap első hétfő 13-15 óra között
E-mail: makara.melinda@obdk.hu
A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ ORSZÁGOS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI, GYERMEKJOGI ÉS
DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MUNKATÁRSA, AZ INTÉZMÉNYTŐL FÜGGETLEN SZEMÉLY
A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az OBDK zöldszáma hívható: 06/80/620-055

 

 

 

Belépés

Német tanmenet

Német tanmenet

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0082 „ A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben”című konstrukció keretében „Szélrózsa” elnevezésű projekt

 

TANMENET 10 A osztály /heti 4 óraszámban

 

 

 

1.      Quiz dich – Quizerstellung und Spiel in der Klasse - Internet

 

Célkitűzés: Multiple Choice Quiz elkészítése. A munka nyilvánossá tétele egy konkrét internetes oldalon:  (www.testedich.de) A diákok megtanulnak számítógépes feladatokkal bánni, képeket és szövegeket tárolni, keresőprogramot használni, információkat kezelni.

 

Kompetencia:

 

 • Vállalkozói kompetencia
 • Szociális kompetencia
 • A tanulás tanulása
 • Interkulturális komp.
 • Nyelvi kompetencia
 • Digitális kompetencia

 

 

Lecke címe/óra

 

 

70-76

Témakör(ök), a fejlődés súlypontjai

 

 

Kommunikációs cél, lexikai ismeretek, diáktevékenység

 

Kompetencia

Készségfejlesztés

nyelvtan

IKT, Eszközök, Anyagok

 

1.

Viele Bücher, viele Steckbriefe

 

-Einführung

-Quiz- Form

-W Wörter und Fragen

-Bedienungen und Tipps auf www.testedich.de

 

Quiz előkészítése, bevezetés

 

Téma iránti

érdeklődés

felkeltése

 

 

 

Kérdőszavak, kérdőmondatok

 

 

 

 

 

 

 

 

Szókincs

 

Olvasásértés

 

Íráskészség

 

Beszédkészség

 

 

 

1.3 Arbeitsblatt zu den W-Wörtern

1.3   W-Karten

1.3. Jeopardy-Karten

1.5 Arbeitsblatt – www.testedich.de

 

 

2. Internet-óra

 

-Online Arbeit

 

 

Számítógépes

feladatokkal való

bánás

 

szókincs és

képzési terület

fejlesztése

Célorientált pármunka

 

 

Íráskészség

 

Olvasásértés

(autentikus szövegek)

 

 

PC,  Internet

2.1Munkalap: Online-Arbeit

 

 

3. Miniquiz

 

-Themen und Gruppen

-Tipps

-Probe-Quiz

 

 

tapasztalatcsere

 

Online keresés

 

Íráskészség

 

szókincs

Munkalapok

Témakörök listája

Szótár

Névkártya

 

3.2 Arbeitsblatt – Miniquiz

3.2 Muster – Miniquiz

3.2 Redemittel – Auswertungstexte

 

pc, internet

 

4. Quizkészítés

 

-Übertragung auf www.testedich.de

Kulturális

Kompetencia

 

produkció

Online keresés

Íráskészség

 

 

Internet, Pc

 

4.2 Arbeitsblatt – Quizerstellung

 

5. Quizshow

-Gewinnergruppe

Egyéni

véleménynyilvánítás

 

Online keresés

Beszédkészség

 

PC und Projektor

5.2 Anweisungen an den Lehrer – Quizauswertungsta­belle

 

 

6.  Értékelés

Önbecsülés a saját

Munka

értékelésénél

Feladat  és a kooperatív munka értékelése

Beszédkészség

5.4 Arbeitsblatt – Bewertungsbogen

 

 

2.      Bunte Jugendkultur - kommunikatív

 

Célkitűzés: A diákok a fiatalság kultúrájával foglalkoznak, miközben önmagukat jobban meg tudják ismerni. Betekintést nyerhetnek a generációs különbségekbe. Konfliktushelyzetek és problémamegoldás.

 

Kompetencia:

 

 • Vállalkozói kompetencia
 • Szociális kompetencia
 • Kulturális komp.
 • Nyelvi kompetencia

 

Lecke címe/óra

 

 

77-83

Témakör(ök), a fejlődés súlypontjai

 

 

Kommunikációs cél, lexikai ismeretek, diáktevékenység

 

Kompetencia

Készségfejlesztés

nyelvtan

IKT, Eszközök, Anyagok

 

1.

Wer bist du?

Personenbeschreibung

 

 

- Rate mal, wer das ist!

 

- Wer kann das sein?

 

- Wer ist das tatsachlich?

 

Személyek leírása, jellemzése

 

Feltétlezéseket írni

 

Bibliográfiát

megérteni és írni

 

 

 

 

 

Szókincs

 

Beszédkészség

 

 

1.1 Texte A/B/C/D

1.1 Lösungsblatt – Texte A/B/C/D

1.2 Zeichnungen von Jugendlichen

A/B/C/D + E/F/G/H

von den Kleingruppen gestaltete

Personenbeschreibungen

1.3 Biografien A/B/C/D

2.  Wie sind wir?

 

 

- Wie sind die Jugendliche aus unserer Sicht?

 

- Wie sind die Jugendliche aus der Sicht von Anderen?

A diákok asszociogrammákat állítanak és hasonlítanak össze

 

Véleménynyilvánítás

 

 

Beszédkészség

 

Assoziogramme (HA)

2.2 Texte über Jugendliche A/B/C/D

 

Jegyzetfüzet

filcek

3.  Jugendliche und Erwachene – zwei Welten?

 

 

- Galeriegang

 

- Camillas Zimmer

 

Hipotézisek leállítása a szöveghez

Irodalmi prózaszöveget megérteni

 

Olvasásértés

3.2 Text ohne Ende (für jeden Schüler

eine Kopie)

 

3.3 Text mit Ende (nur für den Lehrer)

4.  Unsere Bude

 

 

- Ein Traumzimmer

 

 

 

- Kann aus dem

Traum Wirklichkeit werden?

 

- Konfl.situation

 

A diákok kialakítják és leírják álomszobájukat.

 

 

Statisztika elkészítése

Rajz és beszédkészség

Tanulói lapok

5. Geh nicht nur die geraden Wege

Konfliktsituation

Zwischen

Jugendlichen und

Erwachsene

 

- Geh nicht nur die geraden Wge

Szerepjáték

Verset megérteni és a tartalomról diskurálni 

Beszédkészség

5.1 Rollenkarten

5.3 Gedicht

 

Lapok A3

6.  Értékelés

Önbecsülés a saját

Munka

Értékelésénél

 

 

Feladat  és a kooperatív munka értékelése

Beszédkészség

5.3 Modul-Auswertungsbogen

 

 

3.      Jeopardy - PROJEKT

 

Célkitűzés: a diákok elkészítenek egy Jeopardy-játékot: személyek és tárgyak leírása.

 

Kompetencia:

 

 • Vállalkozói kompetencia
 • Szociális kompetencia
 • Kulturális komp.
 • Nyelvi kompetencia
 • Digitális kompetencia

 

Lecke címe/óra

 

 

84-90

Témakör(ök), a fejlődés súlypontjai

 

 

Kommunikációs cél, lexikai ismeretek, diáktevékenység

 

Kompetencia

Készségfejlesztés

nyelvtan

IKT, Eszközök, Anyagok

 

1. was ist Jeopardy?

 

 

 

 

-Was gehört

zusammen?

 

 

 

 

-Die Regeln des

Spiels

 

 

Szómagyarázatokat képekkel és kérdésekkel összekötni

 

 

A demo-verzió alapján megismerni a szabályokat

 

 

Olvasáskészség

 

Kérdőszavakat és kérdőmndatokat gyakorolni

1.1 Bilder – Berühmte

Personen und Denkmäler

1.2 Karten – Beschreibung

von berühmten Personen und

Denkmälern

1.4 Jeopardy-Spiel – Demo-

 

pc, internet

szótárak

2.  Wie soll ich das erklären?

 

 

- Wie erklärst du das?

 

- Rate mal!

 

- Welches Thema interessiert dich am mesiten?

 

Szövegekkel való dolgozás

 

Szómagyarázatokat rejtvényként kitalálni és előadani

 

Szociális kompetencia

 

Iráskészség

 

szókincsfejlesztés

2.1 Arbeitsblatt 1 –

Worterklärungen und

Beispiele

 

szótárak

 

pc, internet

 

3. Wir gestalten unser eigenes Spiel

 

 

- Wie soll unser Thema laufen?

 

- Erste Entwürfe der Jeopordy Antworten

 

 

Ötletbörze

 

Írásbeli munka elkészítése

 

 

Szociális kompetencia

 

Kulurális komp.

 

szókincsfejlesztés

3.2 Arbeitsblatt 2 –

Arbeitsbericht

 

szótárak

4.

An die Arbeit

 

- Endfassung der Jeopordy Fragen

 

A feladat kidolgozása: jeopardy feladatokat írni

 

Az új szókincs produktív alkalmazása

Szociális kompetencia

 

Digiális komp

4.1C Jeopardy-Dias

4.1C Muster-Dias –

PowerPoint

4.1C Lehrerinfo –

Empfehlungen und

Vorschläge 3

5.  Lasst uns Jeopardy spielen

Nyelvi

kompetenciák

fejlesztése

Jeopardy Quiz verseny formájában

Beszédkészség

Hallásértés

Íráskészség

Olvasásértés

Jeopardy-Spiel

5.1C Jeopardy-Spieltabelle)

5.3 Lehrerinfo –

Auswertungstabelle

 

pc, internet

6.  Értékelés

Önbecsülés a saját

Munka

Értékelésénél

 

véleménynyilvánítás

Feladat  és a kooperatív munka értékelése

Beszédkészség

5.4 Arbeitsblatt 3 –

Bewertungsbogen

 

 

 

Maros – Gottlieb: Start Neu

 

(Polizeiruf 133)

13A. Urlaub mit Überraschungen

 

 

 

91- 95

·  utazás,

·  hétköznapi
cselekvések
múlt időben

·  múlt idejű történések elmesélése,

·  beszélgetés a közelmúlt eseményeiről,

·  hivatalos levél

Olvasáskészség:
Tk. 104. o. 4.   
Íráskészség:
Tk. 104. o. 5.  
Tk. 104. o. 6.
Beszédkészség:
Tk. 104. o. 7.
Tk. 105. o. 9.   
Mf. 127. o. 8.

·  a múlt idő (Perfekt) képzése és használata            

(Polizeiruf 133)

13B. Einbruch in die Villa Krüger

 

 

 

96-101

·  egy betörés története

·  történetek elmesélése

Halláskészség:
Tk. 106. o. 11/b

Íráskészség:

Mf. 132. o. 17.
Beszédkészség:
   
Tk. 106. o. 11/a
Mf. 130. o. 14.
Mf. 133. o. 20.

·  jemand, niemand használata

 

 

4.      Schule macht Spass (Projektmunka) - Internet

 

Célkitűzés: A diákok az iskolai élet különböző területeivel foglalkoznak és csoportokban elkészítenek és programmkínálatot szabadidős tevékenységként. Bemutatják ötleteiket plakátokon

 

Kompetencia:

 

 • Vállalkozói kompetencia,
 • Szociális kompetencia,
 • Vizuális kifejezőképesség és kreativitás,
 • Nyelvi kompetencia:

 

Lecke címe/óra

 

 

102-107

Témakör(ök), a fejlődés súlypontjai

 

 

Kommunikációs cél, lexikai ismeretek, diáktevékenység

 

Kompetencia

Készségfejlesztés

nyelvtan

IKT, Eszközök, Anyagok

 

1. Schule

und Aktivitäten in

der Schule

-Aktiv in der Schule

-Umfrage

Verbális és

vizuális

információk

 

Az iskolai élet

különböző

területienk

definiálása

 

Szógyűjtés

Képleírás

Kérdőív kitöltése

 

 

Szókincs

Schule, Aktivitäten

in der Stunde bzw. in der Pause

 

Olvasásértés

 

Munkalap

1.2 Bild – In der Stunde

1.2 Bild – In der Pause

1.2 Arbeitsblatt

Szótár

Kérdőív

1.3 Umfrageblätter

2. Unsere Schule als Freizeitzentrum

 

-Grippen Pantomine

-Hörtexte: Freizeitprogramme in der SChule

 

 

 

 

 

 

 

Tartalmak közlése

testbeszéd által

 

Pantomim csoportok

Szövegértés feldolgozás

Projektmegismerés

 

 

 

Szókincs

Schule und

Freizeitprogramme

 

Hallásértés

 

2.2 Hörtexte – Freizeit in der

Schule

2.2 Arbeitsblatt 2 – Freizeit in

der Schule

2.2 Transkript der Hörtexte –

Freizeit in der Schule

 

Számítógép

3.Unser

Programm

Angebot - Projekt

 

-was haben wir bereits?

-Gruppen formen

-Ideenbörse

-Bestellungen abgeben

 

 

 

 

Csopormunka

fejlesztése

 

Kreativitás

 

Projektmukaszervezés

Ötletgyűjtés

Feladatmegbeszélés

Plakáthoz szükéges anyagok listázása

 

Szókincs

Schule und

Freizeitprogramme

 

Véleménynyilvánítás

 

 

3.1 Arbeitsblatt 3 – Welche

Räume und Einrichtungen

gibt es in eurer Schule?

3.2 Arbeitsblatt 4 – Ideenbank

3.3 Bestellformular

4.Workshop

 

Programmkinálat

Elkészíése

Plakát

Vizuális

Kifejezőképesség

kreativitás

 

 

Programkínálat elkészítés

Projektkészítés

 

Írásbeli kifejezőképesség

 

Beszédkészség

 

Anyag a plakáthoz

 

Szótár

5. Das Beste von allem

Prezentáció

 

 

Szociális kompetencia fejlsztése

Saját ötletek és tervek megvalósítása

Projektek bemutatása

 

Beszédkészség

Vállalkozói komp.

Véleménykártya

 

pc, internet, projektor

6. Projektértékelés

 

Önbecsülés a saját

Munka

értékelésénél

A legjobb munkák kiemelése, dicsérése

Feladat  és a kooperatív munka értékelése

beszédkészség

Értékelóív

 

 

5.      Abenteuer Sprache- kommunikatív

 

Célkitűzés: A diákok ebben a modulban a német nyelv néhány aspektusával foglalkoznak (köszönési és búcsúzási formák, fiatalok szóhasználata) és elkészítenek egy saját divatszótárat.

 

Kompetencia:

 

 • Vállalkozói kompetencia
 • Szociális kompetencia
 • Kulturális komp.
 • Nyelvi kompetencia

 

Lecke címe/óra

 

 

108-114

Témakör(ök), a fejlődés súlypontjai

 

 

Kommunikációs cél, lexikai ismeretek, diáktevékenység

 

Kompetencia

Készségfejlesztés

nyelvtan

IKT, Eszközök, Anyagok

 

1.  Alles fit bei dir? Begrüssungsformel

 

 

- Begrüssungs und Abschiedsformel sammeln, zuordnen

A diákok felfedezik a a fiatalok és felnőttek által használt nyelvi formák kükönbségeit, hasonlóságait.

 

 

 

Szociális komp.

 

Lexikális komp. :

 

1.2 Aufgabenblatt – Zu wem sagen das

Jungendliche zur Begrüßung?

1.2 Folie – Statistische Ergebnisse

der Befragung „Was sagst du zur

Begrüßung?“

1.2 Folie – Statistische Ergebnisse

der Befragung „Was sagst Du zum

Abschied?”

2.  Jugendsprache im Wandel

 

- Modewörter früher und heute

 

Jugendsprache im Wandel – Spiel

Szövegértés a hétköznapi és a fiatalok által hayznált nyelvhasználat tükrében

Olvasásértés

 

 

csomagolópapír

 

2.2 Aufgabenblatt – Coole Kids mit

krassen Sprüchen

2.3 Puzzle

2.3 Folie

zum Puzzle-Spiel

3.  Neu- Schöpfungen in der Jugendsprache

 

 

- Bedeutungsquiz

 

- Unterwegs nach Informationen

Új szavak kitalálása zajzok segítségével

Szókincs, lexika

 

kreatitvitás

3.2 Text ohne Ende

3.3 Text mit Ende

2.3 Folie zum Puzzle-Spiel

3.2 Aufgabenblatt – Unterwegs nach

Informationen „Wer spricht zu wem

wozu und wie?” A und B

3.2 Lösungsblatt – Unterwegs nach

Informationen “Wer spricht zu wem

wozu und wie?“

4.  Wer versteht uns?

 

 

- Befragung verschiedener Generationen

 

- Jugendsprache

Különböző generációk megkérdezése a nyelvhasználatról

 

Tapasztalatcsere

 

Olvasásértés

 

Beszédkészség

4.2 Aufgabenblatt – Meinungen über die

Jugendsprache

 

5.  Unser Alternativ-Multimedien Wörterbuch

Wörterbuch anfertigen

A fiatalok által használt nyelvről szerzett információk összegzése és átlültetése egy kreatív formába 

Grammatikai komp.

Szókincs

 

Csomagolópapír

Filcek

 

 „Modewörter

Ungarisch: früher – heute“ und am

Poster „Modewörter Deutsch: früher –

heute“,

 

Stunde: 2.3 Folie – Puzzle „Jugendsprache im

Wandel“, Quiz:

6.  Értékelés

Önbecsülés a saját

Munka

Értékelésénél

 

 

Feladat  és a kooperatív munka értékelése

Beszédkészség

Modul-Auswertungsbogen

 

6.      Blinde Kuh - Internet

 

Célkitűzés: www.blinde-kuh.de internetes oldal megismerése. A diákok csoportokban közelebbről megismerkednek az oldal egyik topikjával, megoldják annak feladatait és elküldik online a megoldásokat.

 

Kompetencia:

 • Vállalkozói kompetencia
 • Szociális kompetencia
 • Interkulturális komp.
 • Nyelvi kompetencia
 • Digitális kompetencia - ITK

 

Lecke címe/óra

 

 

115-121

Témakör(ök), a fejlődés súlypontjai

 

 

Kommunikációs cél, lexikai ismeretek, diáktevékenység

 

Kompetencia

Készségfejlesztés

NYelvtan

 

IKT, Eszközök, Anyagok

 

1.

DIE OFFLINE-

TOPICJAGD

 

-Offline-Arbeitsblatt – Blinde Kuh

 

Olvasásértés

 

Informéciók keresése

és szelektálása

 

A printsreen segítségével a diákok feldolgozzák a a munkalapokat

 

Témacsoportok alakítása

 

 

 

 

 

Szókincs

Lesen, Bücher,

Schule, Alltagsleben,

„E-Wortschatz“/Computervokabular

 

Nyelvtan (levélírás nyelvi elemei)

-igeidő

-kötőszavak

-segédige

-elöljárószavak

 

beszédkészség

 

1.2 Off ine

Blinde Kuh

1.3 Offl ine-Themenblatt

(Topic-Gruppen

1.3 Online-Arbeitsblatt

1.3 Kinder-Post

2.

DIE BLINDE KUH SEI MIT EUCH! EINE ONLINE-TOUR

 

-Online-Arbeit mit dem Online-Arbeitsblatt

Olvasásértés

 

Informéciók keresése

és szelektálása

 

Célorientált

Kooperáció

 

Íráskészség

Internetes anyagok tárolása

 

Internetes keresés

 

Lsd. 1. óra

PC

Internet

 

(1.3 Offl ine-Themenblatt)

1.3 Online-Arbeitsblatt

(Topic-Gruppen I-II.)

 

3.

DIE KREATIVE SCHÜLERWERKSTATT

 

-gruppenspezifi sches kreatives Schreiben im Team

 

Célorientált

Kooperáció

 

Íráskészség (levél)

 

Diákműhely megalakítása

 

Témaspecifikus írásgyakorlat – level, szójáték

 

Lsd. 1. óra

 

3.2 Arbeitsblatt für die Praxis

 

Toll, füzet

 

Internet

4.

DIE KORREKTURWERKSTATT

 

- Digitalisieren

- gruppenspezifi sches kreatives Schreiben im Team

-Versendung via Internet

Szóbeli

véleménynyilvánítás

Munkák javítása

Lsd. 1. óra

1.3 Offl ine-Themenblatt

(Topic-Gruppen I-II.)

3.2 Arbeitsblatt für die Praxis

 

 

5. DIE TOPIC-GRUPPEN ONLINE

 

- Topic-Gruppen-Versammlung

- Zusendung

Navigáció az

interneten

A megírt levelek és játékok elküldése interneten.

Lsd. 1. óra

Internet, Pc

 

Véleménylabda

 

Tábla

6.Értékelés

 

-Klassenrunde zur Auswertung

Önbecsülés a saját

Munka

értékelésénél

Feladat  és a kooperatív munka értékelése

Beszédkészség

Véleménylabda

 

 

Maros Gottlieb: Start Neu

 

(Wiener Geschichten)

14A. Unterwegs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122- 125

·  közlekedés kifejezései, 

·  közlekedési eszközök,

·  útbaigazítás

·  események elmesélése,

·  útirányok, tájékozódás az utcán (Gehen Sie an der Kirche vorbei/ durch den Tunnel/über den Platz/um den Platz herum., Überqueren Sie die Straße.)

Olvasáskészség:  
Mf. 137. o. 5.
Halláskészség:
Tk. 109. o. 1. 
Tk. 110. o. 6.

Íráskészség:
Tk. 109. o. 4.
Tk. 109. o. 5.
Beszédkészség:
Tk. 110. o. 9/b

·  részes esettel álló elöljárószavak,

·  a gegenüber elöljárószó,

·  tárgyesettel álló elöljárószók helyhatározói használatban (durch, über),

·  birtokos eset,

·  birtokos szerkezet,

·  a wegen elöljárószó

(Wiener Geschichten)

14B. Ein Ausländer in Wien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126- 129

·  útbaigazítás,

·  Bécs helyszínei

·  megszólítás az utcán (Entschuldigung! Können Sie mir helfen?),

·  információkérés (Sagen Sie mir bitte den Weg!, Entschuldigung, wie kommt man …?, Ich finde die U-Bahn-Station nicht.), és információadás (Gehen Sie bis zur Kärntner- straße!, Gehen Sie hier geradeaus!),

·  térképolvasás

Olvasáskészség:
115. o. 14.
Halláskészség:
Tk. 112. o. 11.  
Tk. 116. o. 16.

Íráskészség:
Mf. 139. o. 11.
Mf. 144. o. 22.
Beszédkészség:
Tk. 113. o. 12., 13.       
Tk. 115. o. 15. 
Mf. 138. o. 8.
Mf. 140. o. 12.  
Mf. 143. o. 21.

·  bis és bis zu használata,

·  részes esettel és tárgyesettel álló elöljárószók helyhatározói használatban

(Wiener Geschichten)

kiegészítő anyag:

14C. Die Straßenbahn J

 

130-132

·  Bécs
nevezetességei

·  térképolvasás

Olvasáskészség:
Tk. 117. o. 17.

 

 

7.      Zeig mir deine Stadt – eine Stadtbesichtigung - PROJEKT

 

Célkitűzés: A diákok egy projekt keretében bemutatják saját városukat. (film, internetoldal, előadás, városnézés).

 

Kompetencia:

 

 • Vállalkozói kompetencia
 • Szociális kompetencia
 • Interkulturális komp.
 • Nyelvi kompetencia
 • Digitális kompetencia

 

Lecke címe/óra

 

 

133-139

Témakör(ök), a fejlődés súlypontjai

 

 

Kommunikációs cél, lexikai ismeretek, diáktevékenység

 

Kompetencia

Készségfejlesztés

nyelvtan

IKT, Eszközök, Anyagok

 

1.

Der Projektrahmen – zeig mir deine Stadt

 

 

 

- Problémamegoldó képesség

- Csapatban való együttműködés képessége

 

Szerepfelosztás

 

Projekt előkszítése

 

Ötletbörze

 

 

 

 

 

Szókincs

 

Beszédkészség

 

 

a tanár által hozott városképek, prospektusok, füzetek

 

2. Ein guter Plan ist ein halber Erfolg

 

 

Az

osztályszerződés megírása

A projekt közös megtervezése

 

 

Beszédkészség

 

Tollak, füzetek

 

Anlage:

Unser Klassenvertrag

 

3. Workshop-input

 

 

- A vizuális kifejezőkészség fejlesztése

- Csapatban való együttműködés képessége

 

A diákok dolgoznak az általuk elkészített projektterv alapján

Olvasáskészség

Iráskészség

 

Vállalkozói kompetencia

 

Digiális komp.

 

Anlage:

Meilensteine

 

Könyvek

Prospektusok, internet

Pc

Kamera

 

4. Workshop - output

 

 

- A vizuális kifejezőkészség fejlesztése

 

A projekt kidolgozása

Vállalkozói kompetencia

 

Digiális komp

Prospektusok, internet

Pc

Kamera

fényképezőgép

 

5. Stadtbesichtigung

prezentáció

A diákok bemutatják a projektmunkát (városnézés, film, bemutató, internetoldal)

Beszédkészség

Prospektusok, internet

Pc

Kamera

fényképezőgép

 

6.  Értékelés

Önbecsülés a saját

Munka

Értékelésénél

 

véleménynyilvánítás

Feladat  és a kooperatív munka értékelése

Beszédkészség

Arbeitsblatt – Klassenvertrag

 

8.      Hobby, Abenteuer, Herausforderung - kommunikatív

 

Célkitűzés: a 15-16 éves korosztály hétköznapjait érintő témákkal foglalkozik a modul. A diákok képesek lesznek információkat adni, írásban és szóban megnyilvánulni.

 

Kompetencia:

 

 • Vállalkozói kompetencia
 • Szociális kompetencia
 • Kulturális komp.
 • Nyelvi kompetencia

 

 

Lecke címe/óra

 

 

140-146

Témakör(ök), a fejlődés súlypontjai

 

 

Kommunikációs cél, lexikai ismeretek, diáktevékenység

 

Kompetencia

Készségfejlesztés

nyelvtan

IKT, Eszközök, Anyagok

 

1.  Sammelfieber

 

 

 

- Eumeln- RAtespiel

 

- Sammelfieber

Lexika bővítése az adott témában

 

 

 

Tematikus szókincsfejlesztés

 

Beszédkészség

 

Anlage 1.2 Folie – Sammelfieber

Anlage 1.2 Folie – Bild-Wort

 

2.  Sammelbörse

Unsere Sammelbörse

 

Das beste Geschaft, Die tollste Anschaffung

Ötletbörze

 

Hirdetéseket készíteni

Beszédkészség

 

Olvasásértés

 

Íráskészség

 

Anlage 2.2 Kleinanzeigen

A3 Blätter

Post- its

3.  Starmania

 

 

Phantasiespiel – Ich im Universum

 

Textarbeit – Christl

 

 

Információk feldolgozása

Szókincsfejlesztés

 

Olvasásértés

 

Íráskészség

 

Halláskészség

Anlage 3.1A Aufgabenblatt –

Selbstporträt

Anlage 3.1B Aufgabenblatt – Selbstporträt

Anlage 3.2 Text A – „Christina...“

Anlage 3.2 Text B – „Starmania

– Christl“

Anlage 3.2 Arbeitsblatt – „Starmania...“

Anlage 3.2 Folie – „Starmania – Christl“

4. Starmania

 

 

 

 

 Welcher Star bin ich?

 

In der Hexenküche der Starmaker

 

Wer kann ein Leben lang Star bleiben?

 

Argumantációs technikákat megismerni és alkalmazni

Olvasásértés

 

Íráskészség

 

A3-Poster

Starfotos (HA )

Quattrokärtchen

Tafelbild

„Kochrezept“ – Star werden

leeres Poster – Star werden und bleiben

5.  Herausforderungen

Das Fleisch liegt auf sechs Uhr

 

Hier drehen sich die Rollen um

 

 

 

Szövegértés

 

Szókincsfejlesztés

 

Beszédkészség

 

Íráskészség

 

 Anlage 5.1 Text – Teil 1A / 1B

Anlage 5.2 Text – Teil 2-5

Anlage 5.2 Folie – Teil 6 mit Foto

 

Poster, papír

Filcek

Blu-Tack

olló

 

6.  Értékelés

Önbecsülés a saját

Munka

Értékelésénél

 

 

Feladat  és a kooperatív munka értékelése

Beszédkészség

Modul-Auswertungsbogen

 

Bewertung, Wiederholung

 

147-148

 

 

 

 

 

 

Digitális napló

Projektjeink

 

Új Széchenyi terv

 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

 

 

ESZA

 A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.

 

 

 

Iskola a facebook-on

Kisfaludy- napok

Rendezvényünk támogatói:

OTP Bank Nyrt. , Hotel Kapitány Wellness, Flóri Virágsarok (Tér Anikó), Construct -  Ker. Kft, Polydekor, Darnay Kálmán Alapítvány, Szülői Szervezet, ÁB Aegon (Barcza Zoltán), Németh Óra-Ékszer, Sarvaly Zrt., Csepregi József vállalkozó, Sissy Fashion, Dekoltázs Kft., Vikória szépségszalon, Scotti udvarház, Magyar Posta, Raák Optika, Horváth Istvánné optika, Avantgárd Sportbolt, Vianni

Szabó Kerttechnika, Agrovilág, Írókéz, Zebra papírbolt, Fókusz, Semmelweis Gyógyszertár, Tip-top Divat, PSF Kft., Virágkuckó, Rita Szépségszalon, Schell, Heineken, Spar, Gasztro Betyár, Thirty’s Étterem, Huber Cukrászda, Tringli Szilveszterné ajándékbolt, Farkas Autósbolt, Cseh Károly-Italker, Euromédia, Schluss Autósbolt, Tutiparty, Farkas Béla, Tourinform-TDM, Videotéka, Oszkai Réka (Kamilla Kézművesbolt), Kustos Gabriella, Varga Kinga, Tóth Tamás, Idegennyelvi munkaközösség, Neuberger-Kovács Beáta, Kőbán Tamásné, Szabados Zsuzsanna, Bolla Sándor, Francia pékség, Czémán Imre, Darvastó Foglalkoztató Intézet, Bútor és Lakberendezési Diszkontáruház (Eőry Dénesné), Allianz Hungária (Molnár Judit), Nemes Húsbolt