Get Adobe Flash player

Tallózó

Az intézményben a területileg illetékes gyermekjogi képviselő:

Makara Melinda
Fogadóóra helye, időpontja: Veszprém, Kossuth u. 10. 2. emelet 218-as szoba, minden
Munkaidőben elérhető telefonszáma:
06-20-4899-621
hónap első hétfő 13-15 óra között
E-mail: makara.melinda@obdk.hu
A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ ORSZÁGOS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI, GYERMEKJOGI ÉS
DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MUNKATÁRSA, AZ INTÉZMÉNYTŐL FÜGGETLEN SZEMÉLY
A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az OBDK zöldszáma hívható: 06/80/620-055

 

 

 

Belépés

Iskolai közösségi szolgálat

Partnereink (fogadó intézmények, 2015.. januáráig)

Ajka Városi Óvoda

Aszófői Önkormányzat
Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
Batthyány Lajos ÁMK Óvoda
Csabrendek Község Önkormányzata
Devecser Város Önkormányzata
"Erzsébet Királyné"Általános Iskola, Nyirád
Fejér György Városi Könyvtár, Keszthely
Fekete István Általános Iskola, Gógánfa
Gersei Pethő Általános Iskola, Zalaszántó
Kompanik Zsófia Óvoda, Sümeg
Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda, Káptalanfa
Közös Fenntartású Óvoda, Gógánfa-Zalaerdőd-Ukk
Községi Önkormányzat, Lesenceistvánd
Lesencetomaj Község Önkormányzata
Magyar Fogyatékosok Lovas Sportszövetsége, Kerta
Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete
Mesedomb Óvoda és Bölcsőde, Csabrendek
Mesevár K.F. N.O. Óvoda és Konyha Lesencetomaj
Napfény Szociális Segítő Központ, Sümeg
Napközi Otthonos Óvoda, Sümegprága
Németh László Művelődési Ház, Tihany
Ramassetter Vince Testnevelés Tagozatos Általános Iskola, Sümeg
Sáska Község Önkormányzata
Sümeg Város Önkormányzata
Sümegcsehi Község Önkormányzata
Sümegi Röplabda Egyesület
Szimat Állatvédő Egyesület, Zalaszentgrót
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ, Ajka
Türje Község Önkormányzata
Vackor Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda, Devecser
Városvédő- és Szépítő Egyesület, Sümeg
Vass Albert Könyvtár, Tapolca
Zalagyömörő Község Önkormányzata
 

 

Tájékoztató az iskolai közösségi szolgálatról

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

·     Az érettségi vizsga megkezdésének feltétele 50 óra (60 perc, az utazási idő nem számítható bele!) közösségi szolgálat végzése (2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni).

·  Az 50 órát a 9-11. évfolyamokon egyenlően kell elosztani. Amennyiben ennek a tanuló nem tud eleget tenni (nyelvvizsgára készül, tartós beteg), a szülőnek írásban kell kérnie, illetve jeleznie az iskola felé, hogy a gyermeke mikor tud eleget tenni kötelezettségének

·         A tanuló egyénileg és csoportosan is eleget tehet kötelezettségének.

·     Az 50 órából az iskolai koordinátor tevékenységi körönként legfeljebb 5-5 óra felkészítő és feldolgozó foglalkozásokat tarthat. A felkészítés vonatkozik a fogadó intézmények programjában részt vevő dolgozókra, a pedagógusokra és a tanulókra egyaránt.

·         Figyelembe kell venni, hogy

o   18 éves kor alatt 14 óra pihenőidőt kell 2 nap között biztosítani

o   16 éves kor alatt naponta 3 órát és hetente 12 órát tevékenykedhet a tanuló 1 nap pihenéssel

o   16 és 18 éves kor között 4 és fél órát lehet naponta tevékenykedni, hetente összesen 18 órát.

·    A tanulók közösségi szolgálati naplót vezetnek. Ebben a dátum, a helyszín, a teljesített órák száma, a fogadó fél/intézmény képviselőjének aláírása, majd a koordináló pedagógus aláírása szerepel.

·         A közösségi szolgálat területei:

o   egészségügyi

o   szociális és jótékonysági

o   oktatási

o   kulturális és közösségi

o   környezet és természetvédelmi

o   katasztrófavédelmi

o   közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, továbbá idős emberekkel

 
II. A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATBA BEVONT SZEMÉLYEK ÉS AZOK FELADATA(I)

·     A középiskola intézményvezetője felelős a közösségi szolgálat megszervezéséért. Kijelöli azt a munkatársat (akár több személyt is – iskolai koordinátort), aki munkaköri feladatkörként a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő terhére látja el a közösségi szolgálat koordinációs, szervezési és adminisztratív feladatai. lehetőségekhez mérten kedvezményeket és bérpótlékot állapíthat meg a nevelési-oktatási intézmény a koordinátor részére.

·  Az iskolai koordinátor lehet az iskola azon munkatársa, aki a nem formális vagy informális képzés, civil önkéntes/közösségi szolgálat területén igazolható szakmai tapasztalattal, és kellő motiváltsággal rendelkezik a feladat ellátásához. A csoportlétszámtól és a tevékenységek sokféleségétől függően kell meghatározni a bevont pedagógusok létszámát.

·         Az iskolai koordinátor felelős

o   a tanulók felkészítéséért

o   pedagógiai feldolgozásért (mentorálás)

o   beosztás elkészítéséért

o   a fogadó helyekkel való kapcsolattartásért

o   adminisztrálásért, dokumentálásért, igazolásért

o   a tanulók bevonásáért a folyamat egészébe

o   a tevékenységek elismeréséért

o   az együttműködési és kölcsönösség elvének érvényesítéséért

·  A szakmai koordinátort / mentort a fogadó szervezet vezetője jelöli ki az iskolával kötött együttműködési megállapodásban rögzített módon.

 

III. A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI

1.      Az intézményvezető kijelöli a program megvalósulásáért felelős pedagógust (iskolai koordinátor).
A kijelölt pedagógus feltérképezi a helyi lehetőségeket. Az is elfogadható, ha az intézményen belül szerveznek olyan tevékenységet, mely alkalmas a közösségi szolgálat teljesítésére

2.      Tanulók tájékoztatása
A tanév elején, osztályfőnöki óra keretében a tanulók tájékoztatást kapnak a választható lehetőségekről, valamint hogy egy-egy helyszínen várhatóan hány tanuló tud tevékenykedni. A felkínált lehetőségek az iskola külön erre a célra használt hirdetőjén is elérhetőek.

3.      Jelentkezési lap kitöltése
A tanulók önként választanak helyszínt a „Jelentkezési lap” kitöltésével, a szülő jóváhagyó aláírásával kell beadni.

4.      Beosztás elkészítése (iskolai koordinátor)
Az egyes tevékenységi területek a szülő és/vagy tanuló írásbeli kérelmére változtathatók, cserélhetők, bővíthetők, amennyiben az nem jár jelentős szervezési munkával. A kialakult program az intézményvezető hozzájárulásával és jóváhagyásával kezdhető meg. A tanulók életkori sajátosságainak, karakterének, felkészültségének megfelelő tevékenységek kiválasztása az intézmény vezetésének felelőssége.

5.      A program zárása
a program zárását célszerű csoport szinten megszervezni, keretében kaphatják meg a tanulók az igazolásokat. A szervező iskolának törekednie kell arra, hogy a közösségi szolgálat minél jobban meg tudjon jelenni a helyi/megyei/országos médiában.

 

IV. DOKUMENTÁLÁS

·     Az iskola kötelezettsége, hogy a pedagógiai programjában, továbbá a helyi dokumentumokban (a szervezeti és működési szabályzatban, a házirendben) rögzítse az iskolai közösségi szolgálatra vonatkozó szabályokat:

o   az iskola pedagógiai programjában rögzíti (a diákönkormányzat és a szülői munkaközösség véleményének kikérésével), mely évfolyamon vagy évfolyamokon szervezi meg a közösségi szolgálatot és mely tevékenységi körben;

o   az éves munkatervben az egyes tanévekre vonatkozóan rögzítésre kerülnek a feladatok és a felelősök.

·         A közösségi szolgálat teljesítését folyamatosan vezetni kell a tanuló tanulmányi előmenetelének rögzítésére szolgáló iskolai dokumentumokban (napló, bizonyítvány megjegyzés rovata, törzskönyv). A pedagógusnak (osztályfőnök vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus) havonta kell jegyeznie a naplóba, melyik tanuló hány órát teljesített.

·         A tanulók közösségi szolgálati naplót vezetnek, melyben a dátum, a helyszín, a teljesített órák száma, a fogadó fél/intézmény képviselőjének aláírása, majd a koordináló pedagógus aláírása szerepel.

·         Az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézményben marad. Ezen kívül az iskola és a fogadó szervezet oklevelet is állíthat ki. Ha a tanuló valamilyen okból intézményt vált, igazolást kell kiadni a közösségi szolgálat teljesítéséről.

 

Digitális napló

Projektjeink

 

Új Széchenyi terv

 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

 

 

ESZA

 A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.

 

 

 

Iskola a facebook-on

Kisfaludy- napok

Rendezvényünk támogatói:

OTP Bank Nyrt. , Hotel Kapitány Wellness, Flóri Virágsarok (Tér Anikó), Construct -  Ker. Kft, Polydekor, Darnay Kálmán Alapítvány, Szülői Szervezet, ÁB Aegon (Barcza Zoltán), Németh Óra-Ékszer, Sarvaly Zrt., Csepregi József vállalkozó, Sissy Fashion, Dekoltázs Kft., Vikória szépségszalon, Scotti udvarház, Magyar Posta, Raák Optika, Horváth Istvánné optika, Avantgárd Sportbolt, Vianni

Szabó Kerttechnika, Agrovilág, Írókéz, Zebra papírbolt, Fókusz, Semmelweis Gyógyszertár, Tip-top Divat, PSF Kft., Virágkuckó, Rita Szépségszalon, Schell, Heineken, Spar, Gasztro Betyár, Thirty’s Étterem, Huber Cukrászda, Tringli Szilveszterné ajándékbolt, Farkas Autósbolt, Cseh Károly-Italker, Euromédia, Schluss Autósbolt, Tutiparty, Farkas Béla, Tourinform-TDM, Videotéka, Oszkai Réka (Kamilla Kézművesbolt), Kustos Gabriella, Varga Kinga, Tóth Tamás, Idegennyelvi munkaközösség, Neuberger-Kovács Beáta, Kőbán Tamásné, Szabados Zsuzsanna, Bolla Sándor, Francia pékség, Czémán Imre, Darvastó Foglalkoztató Intézet, Bútor és Lakberendezési Diszkontáruház (Eőry Dénesné), Allianz Hungária (Molnár Judit), Nemes Húsbolt