Dolgozók

Tanárok NÉVSORA: 

NÉV Beosztás Szak Fogadóóra 

Szeidlné Lakos Éva

intézményvezető matematika, orosz, számítástechnika

Szalai Edit

intézményvezető-helyettes matematika, kémia

Bácskay László

tanár
kollégiumi nevelő
testnevelés, biológia

Bárány József

tanár informatika, biológia
Bécsi Daniella tanár angol nyelv, történelem
Belák Erika tanár
osztályfőnök (10.C)
német nyelv
Bertalan Ákos tanár
kollégiumi nevelő
testnevelés
Gombási Andrásné tanár
osztályfőnök (12.A)
magyar nyelv és irodalom, történelem
Káliné Szabó Hajnalka tanár
reálmunkaközösség-vezető,
osztályfőnök (9.Ny)
matematika, számítástechnika, technika
Kardos Lilla tanár földrajz, történelem
Kovács Attiláné könyvtáros
tanár
történelem, könyvtár
Kunoss Szabolcs tanár testnevelés, gyógytestnevelés
Ladányi Edit tanár német nyelv
Látó Marcell tanár
idegen nyelvi munkaközösség-vezető
angol nyelv
Nagy Emília tanár
osztályfőnök (11.C)
angol nyelv
Nagy Krisztina tanár matematika, fizika
Némethné Tóth Mónika tanár
osztályfőnök (9.C)
DÖK patronáló tanár
magyar nyelv és irodalom
Némethné Tóth Viktória tanár angol nyelv, történelem
Paukovics László tanár ének-zene, szolfézs
Simon Diána tanár informatika, digitális kultúra, kémia
Sohár Márta tanár
osztályfőnök (12.C)
német nyelv
Soós Eszter kollégiumi munkaközösség-vezető szociálpedagógia
Szili Zoltán tanár
osztályfőnöki munkaközösség-vezető,
osztályfőnök (10.A)
média, művészetek, dráma, Utazás és turizmus
Tánczos Marina tanár
osztályfőnök (9.A)
angol nyelv
Tobakné Bella Mária tanár

testnevelés, matematika,

gyógytestnevelés

Walter Katalin

tanár

humán-munkaközösség-vezető,

osztályfőnök (11.A)

magyar nyelv és irodalom, történelem

 

Óraadók, áttanítók:
Balogh Ferencné – kémia

Halász Mária – emberismeret és etika
Horváth Stefánia – művészetek

 

Nevelést- oktatást segítők:

Iskolatitkár: Kovácsné Fehér Mária

Rendszergazda: Varga András

Laboráns, technikai munkaközösség-vezető: Benczik András

 

Technikai személyzet

Irodai adminisztrátor: Dömötör Timea

Portás: Horváth  Csaba

Karbantartó: Bártfai Tamás

Takarítók: Horváth Csabáné, Kálmán Szilvia, Pálfi Zsuzsanna, Szigeti Lászlóné